Pravno obvestilo

To spletno mesto temelji na odprtokodnem sistemu WordPress™.
Objavljene vsebine in tehnologije so last Ketoni.si in dobaviteljev izdelkov.

Med avtorska dela sodijo predvsem grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno.

Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti Ketoni.si je prepovedano.